History bg

History

История

Доброто местоположение и чудесна природа на Банско и околностите му са обусловили заселването на района от най-древни времена. Множество археологически обекти на територията на общината разкриват останки от антични крепости, тракийски надгробни могили, късносредновековни църкви. Първото документално свидетелство за Банско като селище се среща в османски регистър от 1576 г.
До ХVIII век банскалии са предимно животновъди и занаятчии, разчитащи на просторните пасища и богатите гори. Но периода на Възраждането Банско вече се развива и като градски търговско-занаятчийски център с много воденици, дъскорезници, валявици, тепавици по поречието на река Глазне. Предприемчивите му жители поддържат търговски връзки със селища от Егейското крайбрежие, от Централна и Западна Европа. Кервани със стоки се движат и в двете посоки, в много градове на Европа са открити търговски кантори на банскалии, а много от децата на замогналите се родове се образоват в чужбина.
Разширените контакти с външния свят още от ХV в. стимулират националното самосъзнание и превръщат региона на Банско в едно от огнищата на българското Възраждане. Банско е родно място на автора на „История Славяноболгарская” Паисий Хилендарски (1722-1773) и на Никола Йонков Вапцаров (1909-1942) – един от най-големите поети на България.
Тук са родени и живели още видни български просветители като Неофит Рилски, наричан „патриарх на българските учители и книжовници”, Тома Хаджиикономов - Молера, основател на важна за националните традиции живописна, Марко Везньов, издател и просветен деятел и много други.
През 1838 г. в църковния двор е отворено килийно училище, което през 1847 г. прераства в новобългарско светско училище. Около 1850 г. е основана Банската българска община и през 1857 г. тя вече изгражда нова училищна сграда и започва да разпространява възрожденски вестници и книжнина.
През 60-те и 70-те години на ХIХ в. Банската българска община оглавява борбата срещу гръцките църковни власти за независимост на българската църква и за развитие на просветното дело. Общината подпомага пострадалите при потушаването на Кресненско-Разложкото и Илинденско-Преображенското въстания и предприема ред обществени инициативи след окончателното освобождение от османското присъствие през 1912 г.

Църквата "Св. Троица"

Църквата „Св. Троица”, интериор

Къща-музей Никола Йонков Вапцаров

Снежна покривка
Банско
5 см
Бъндеришка поляна
15 см
Тодорка
30 см
Лифтове
Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница Б
Влек Чалин
Църна Могила
Писти
Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Банско
Чалин Валог
Бъндеришка поляна
Шилигарника
Плато
Тодорка

Заявка за резервация

За да изпратите заявка, моля попълнете всички полета на формата вдясно или пишете на email:

res_bansko@balkanholidaysint.com
E.g., 13.12.2017
E.g., 13.12.2017