news

Черно на бяло: Над 60% от парите тук са от туризъм

Черно на бяло: Над 60% от парите тук са от туризъм
 
 

Във връзка с поредните дебати около развитието на зимния туризъм в най-добрия български курорт Институтът за пазарна икономика (ИПИ) публикува свое изследване от 2016 г., което е изготвено за ползване от местната власт. Анализът е озаглавен „Икономическият профил на община Банско“. Той не се фокусира единствено върху сезона на ските, а се опитва да представи цялата картина и перспективите пред региона.


„Развитието на община Банско претърпява сериозна трансформация в периода след последната криза от 2009 г.“, посочват от ИПИ. Данните показват, че над 60% от икономиката в града е концентрирана в туризма, т.е. в „хотелиерство и ресторантьорство“ и „спорт, култура и развлечения". Около 47 на сто от заетите в нефинансовите предприятия също попадат в тези дейности. Това фактически илюстрира зависимостта на поминъка ни от туризма.


Близо 1/4 от икономиката на общината, или 24%, се падат на промишлеността. Тук ангажираните са 18% от всички предприятия в нефинансовия сектор. Основните сегменти са мебелното производство и електрониката – традиционни за града, като те до голяма степен предопределят и профила на местните професионални гимназии. В последните години обаче се наблюдава намаляване на заетостта в промишлеността, която от малко над 1000 души през 2009 – 2012 г. става около 800 през 2014 г.


Този спад е компенсиран от секторите хотелиерство и ресторантьорство. Нетните приходи от продажби при тях се увеличават от 34 – 35 млн. лв. през 2010 – 2011 г. до повече от 50 млн. лв. през 2014 г. Заетостта също се покачва от 1200 души през 2010 г. до над 1600 през 2014 г. Интересно е също, че в този бранш най-бързо са преодолени и негативните ефекти от кризата и се бележи голям напредък.


Докато през 2008 – 2009 г. леглата в местата за настаняване в Банско са около 7000, то за 3 години (2013 – 2015) те постепенно стигат до 11 000, се посочва също в анализа. Увеличението е паралелно със стабилното нарастване на броя на реализираните нощувки. От 2008 до 2015 г. те са станали почти двойно повече, като достигат 640 000 (близо 47 000 са нощувките в Добринище). Приходите от това също нарастват от 16,3 млн. лв. през 2008 г. до 29 млн. лв. в периода 2013 – 2015 г.


Разбивки на данните за 2012 – 2015 г. показват, че сезонността при българите е съвсем различна от тази при чужденците. Докато вторите идват основно през зимата, първите са в Банско почти през цялата година. Нещо повече – юли и август са изключително силни за посетителите от страната, като отстъпват единствено на декември.


Като съвет от Института за пазарна икономика подчертават, че общината следва да се фокусира в постигането на 2 основни цели. Първата е развитие на зимния туризъм чрез подобрения в предлаганата услуга (най-вече достъпност до планината, което само по себе си означава втори лифт) и реализиране на завършен проект в Добринище. Втората е поставяне на фокус върху лятото за поддържане на висока икономическа активност извън студените месеци.

 

Източник: в. „Банско Утре“
 

Снежна покривка
Банско
5 см
Бъндеришка поляна
15 см
Тодорка
30 см
Лифтове
Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница Б
Влек Чалин
Църна Могила
Писти
Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Банско
Чалин Валог
Бъндеришка поляна
Шилигарника
Плато
Тодорка

Заявка за резервация

За да изпратите заявка, моля попълнете всички полета на формата вдясно или пишете на email:

res_bansko@balkanholidaysint.com
E.g., 13.12.2017
E.g., 13.12.2017