• От 01.08.2018 до 31.08.2018 кабината ще работи от 8 до 18 часа. Последно качване от Бъдеришка поляна в 18:30 часа! 

Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
0 cm

Времето

sunday 19
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 45%
wind 15 km/h
PM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 15 max. 15
humidity 47%
wind 10 km/h
NIGHT
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 67%
wind 10 km/h
monday 20
AM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 65%
wind 15 km/h
PM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 15 max. 15
humidity 54%
wind 10 km/h
NIGHT
nightclear
clear
snow - cm
min. 10 max. 12
humidity 65%
wind 10 km/h
tuesday 21
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 53%
wind 10 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 16 max. 16
humidity 44%
wind 10 km/h
NIGHT
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 65%
wind 5 km/h
wednesday 22
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 13 max. 15
humidity 51%
wind 15 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 16 max. 16
humidity 37%
wind 10 km/h
NIGHT
nightclear
clear
snow - cm
min. 10 max. 13
humidity 55%
wind 10 km/h
thursday 23
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 59%
wind 10 km/h
PM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 15 max. 15
humidity 51%
wind 5 km/h
NIGHT
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 10 max. 12
humidity 74%
wind 5 km/h
friday 24
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 64%
wind 5 km/h
PM
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 15 max. 15
humidity 55%
wind 5 km/h
NIGHT
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 12 max. 13
humidity 65%
wind 0 km/h

Ски правила

Правила за поведение на туристите ползващи ски или сноуборд

Правилата се отнасят за всички потребители, ползващи ски или сноуборд.
Всеки скиор или сноубордист трябва да е запознат с тях и да ги спазва.
Потребителите, практикуващи ски или сноуборд следва да:

1. съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението. Да не застрашават или затрудняват останалите скиори и сноубордисти. Да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат.
2. намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, на тесни места или при наличието на начинаещи.
3. бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното състояние на екипировката, която използват. Това важи и в случаите, когато се използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.)
4. спазват следните правила на движение по пистата:
а) движещите се отпред лица са с предимство. Движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на
подходящо разстояние.
б) при изпреварване, изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния.Изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания. Това важи до пълното приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори или сноубордисти.
в) спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се
изтегля.
След спиране, повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване.
г) след падане пистата се освобождава възможно най-бързо.
д) на кръстовищата предимство имат идващите отдясно.
е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и
слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата.
5. се съобразяват с всички знаци и маркировки и ползват писти, съответстващи на техните технически и физически умения.
6. дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път,
7. при злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната служба.

СКИ-ПАТРУЛ

Очаквайте утре от 13:30 включване на живо от състезанието.
Livestreaming will start tomorrow at 13:30 UTC+2.