Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
20 cm
Тодорка
40 cm

Времето

monday 05
AM
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. -2 max. -1
humidity 75%
wind 5 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. -2 max. -1
humidity 70%
wind 5 km/h
NIGHT
daycloud
cloudy
snow - cm
min. -1 max. 0
humidity 77%
wind 5 km/h
tuesday 06
AM
nightcloud
cloudy
snow - cm
min. -2 max. -1
humidity 87%
wind 5 km/h
PM
daycloud
cloudy
snow - cm
min. -2 max. -1
humidity 78%
wind 10 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. -1 max. 0
humidity 76%
wind 10 km/h
wednesday 07
AM
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. -2 max. -1
humidity 91%
wind 10 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. -1 max. 1
humidity 84%
wind 10 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 0 max. 1
humidity 89%
wind 10 km/h
thursday 08
AM
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. 0 max. 0
humidity 81%
wind 15 km/h
PM
daycloud
cloudy
snow - cm
min. 0 max. 2
humidity 70%
wind 20 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 1 max. 2
humidity 82%
wind 15 km/h
friday 09
AM
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. 2 max. 3
humidity 74%
wind 20 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 4 max. 4
humidity 71%
wind 20 km/h
NIGHT
daycloud
cloudy
snow - cm
min. 4 max. 4
humidity 88%
wind 25 km/h
saturday 10
AM
nightlightrain
light rain
snow - cm
min. 3 max. 4
humidity 91%
wind 35 km/h
PM
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 4 max. 4
humidity 95%
wind 40 km/h
NIGHT
daycloud
cloudy
snow - cm
min. 4 max. 5
humidity 86%
wind 40 km/h

Новини

Противоепидемични мерки за лица, пристигащи в Република България (МЗ) 22.12.2021На вниманието на всички лица, на които им предстои пътуване до Република България

Със Заповед № РД-01-977/ 26.11.2021 г., на министъра на здравеопазването са въведени временни противоепидемични мерки, относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г., съобразно оценка на разпространението на COVID-19 в съответната държава по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.

Съгласно посочената заповед държавите, от които пристигат лицата на територията на Република България, са разделени в три цветови зони съобразно оценка на разпространението на COVID–19 – зелена, оранжева и червена.

Списъкът на държавите по цветови зони се съдържа в Приложение № 1 към заповедта. Списъкът се преглежда периодично и при необходимост се обновява на всеки 14 дни, а при влошаване на епидемичната ситуация в съответна държава може да се обновява и по-често.

1. Какви временни противоепидемични мерки са въведени за лица, пристигащи от зелена зона?

Лицата, пристигащи от държави, попадащи в зелена зона се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

Лицата, които не представят документ се поставят под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Поставеното под карантина лице може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

2. Какви временни противоепидемични мерки са въведени за лица, пристигащи от оранжева зона?

Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

Лицата, които не представят документ по се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Поставеното под карантина лице може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

3. Какви временни противоепидемични мерки са въведени за лица, пристигащи от червена зона?

На територията на страната се допускат само лица, които са:

- български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства: при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ, или на отрицателен резултат от направен до 72 часа преди влизане в страната PCR-тест, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен докумен

- граждани на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на държавите по Приложение № 4 и членовете на техните семейства, които пристигат от държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, от Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и от държава по Приложение № 4, и които притежават валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или за изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или равностоен на тях документ по Приложение № 4;

- медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;

- работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

- официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;

- лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;

- сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

- чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието;

 - чужди граждани, приети за обучение във висши училища на територията на страната, удостоверено с документ от съответното висше училище, извън случаите по т. 5.10, както и чуждестранни студенти, извън посочените в т. 5.6., притежаващи виза тип „Д” за дългосрочно пребиваване с цел обучение;

- лица, извън посочените, получили одобрение от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, направено въз основа на мотивирано писмено предложение на министър, когато това се налага от особено важни конкретни причини. За тези лица могат да се определят конкретни противоепидемични мерки, посочени в одобрението.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства, които не представят документ се допускат на територията на страната и се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

4. За кои държави са въведени специфични противоепидемични мерки, поради наличие на информация за констатирана значителна негативна промяна в епидемичната ситуация, и какви са условията за влизане в страната?

На територията на страната не се допускат лица, пристигащи от следните държави от червената зона: Република Мозамбик, Република Боствана, Република Южна Африка, Лесото, Есватини, Република Намибия и Република Зимбабве, с изключение на лицата, които са български граждани и на лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от тези  държави се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства задължително предоставят по електронна поща на регионалната здравна инспекция, която ги е поставила под карантина, документ с резултат от проведено от 10-тия до 12-тия ден от влизането на територията на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

5. Какви са изискванията към документа за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, който следва да се предостави на граничния здравен контрол?

„Валиден COVID сертификат на ЕС за ваксинация или аналогичен на него документ“ означава документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19.

За завършен ваксинационен курс се приема поставянето на съответен брой дози от дадена ваксина срещу COVID-19, посочени в Приложение № 3 от заповедта и изтичането на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.

За завършен ваксинационен курс се счита и комбинираният прием на една доза ваксина Vaxzevria/ AZD1222 с една доза ваксина Comirnaty/ BNT162b2 (Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine).

Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на която е поставена последната получена доза ваксина срещу COVID-19, пореден номер на дозата, както и общия брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско наименование на поставената ваксина срещу COVID-19, наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба, държава от която е издаден и наименованието на издаващия компетентен орган, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

6. Какви са изискванията към документа, който могат да предоставят на граничния здравен контрол преболедувалите COVID-19 лица, за да влязат в страната?

„Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване“  е документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19 и който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Сертификатът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от NAAT изследване и положителен резултат (Positive), данни за органа, издаващ документа, държава, в която е направено изследването и неговия уникален идентификатор. „Изследване NAAT“ означава молекулярно изследване за амплификация на нуклеинови киселини, като например полимеразна верижна реакция с обратна транскриптаза (RT-PCR), циклично медиирана изотермична амплификация (LAMP) и техники с транскрипционно медиирана амплификация (TMA), използвани за откриване на наличието на рибонуклеинова киселина на SARS-CoV-2 (RNA).

Аналогичен на цифровия COVID сертификат на ЕС за преболедуване документ е документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19, и който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест и положителен резултат (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа и държавата, в която е направено изследването.

7. Какви са изискванията към документа, показващ отрицателен резултат от проведено изследване, който лицата, пристигащи от държави в зелена или оранжева зона, могат да предоставят на граничния здравен контрол, за да влязат в страната?

„Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване“ или аналогичен на него документ е документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, вид на изследването, изписан на латиница метод (PCR или RAT) и отрицателен резултат (Negative), дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста (задължително за бързите антигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването, държава, в която е направено изследването и орган, издал сертификата/документа, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

8. Какви са изискванията към документа, показващ отрицателен резултат от проведено изследване, който лицата, пристигащи от държави в червена зона, могат да предоставят на граничния здравен контрол, за да влязат в страната?

Валидният цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ, който следва да представят лицата, пристигащи от държави в червена зона, трябва да удостоверява отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, вид на изследването, изписан на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative), дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста, наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването, държава, в която е направено изследването и орган, издал сертификата/документа, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

! За равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС се приемат и установените за еквивалентни от Европейската комисия с акт за изпълнение сертификати за COVID-19, издадени от трета държава в съответствие със стандарти и технологични системи, които са оперативно съвместими с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС. Списъкът на държавите, чиито сертификати за ваксинация, изследване и преболедуване на COVID-19 се считат за равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС е посочен в Приложение № 4.

9. Кои са държавите, чиито  сертификати  за  ваксинация, изследване и преболедуване на COVID-19 се считат за равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС?

Списъкът е посочен в Приложение № 4 на заповедта.

Списък на държавите, чиито сертификати за ваксинация, изследване и преболедуване на COVID-19 се считат за равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС:

Република Северна Македония, Република Сан Марино, Конфедерация Швейцария, Република Турция, Украйна, Държавата град Ватикан (само по отношение на издаваните сертификати за ваксинация), Княжество Андора, Република Албания, Фарьорските острови, Княжество Монако, Република Панама, Кралство Мароко, Израел, Армения, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Норвегия, Исландия, Княжество Лихтенщайн, Република Сърбия, Република Сингапур, Тогоанска република, Грузия, Република Молдова и Нова Зеландия.

10. Кои лица могат да бъдат допуснати на територията на страната, без да е необходимо да представят документи за COVID-19, независимо от зоната от която пристигат?

На територията на страната се допускат, без да е необходимо да представят документи за COVID-19, лица, пристигащи от държави извън тези по т. 4.6.( Република Мозамбик, Република Боствана, Република Южна Африка, Лесото, Есватини, Република Намибия и Република Зимбабве), които са:

- водачи и стюарди на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

- водачи на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България;

- членове на екипажите на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове, които при влизането си на територията на Република България изпълняват служебните си задължения;

- членове на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

- погранични работници (лица, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до държава-членка на Европейския съюз, Република Турция, Република Сърбия или Република Северна Македония, с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице, както и лица, които живеят в посочените държави и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице);

- ученици, студенти и докторанти, които живеят в Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел обучение, както и ученици, студенти и докторанти, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния с цел обучение;

- лица, които преминават транзитно през територията на Република България, в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България;

- деца до навършване на 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат;

- лица, пристигащи от държави, с които Република България е постигнала споразумение на реципрочна основа за свободно преминаване на техни граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване и членове на техните семейства, при пристигане от другата държава. Към момента няма такива държави;

- граждани на Република Гърция, Румъния, Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония, които са приети за обучение във висши училища на територията на страната, удостоверено с документ от съответното висше училище.

11. Необходимо ли е за децата да се представя документ, показващ отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен бърз антигенен тест преди влизане в страната?

За децата до навършване на 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат, не е необходимо да се представя документ, показващ отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен бърз антигенен тест преди влизане в страната.

12. Кой е член на семейството на български гражданин?

По отношение на гражданите на държави членки на Европейския съюз и държавите от ЕИП и Швейцария се прилага Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на този закон, член на семейството на гражданин на Европейския съюз е лице, с което гражданинът на Европейския съюз е сключил брак или има фактическо съжителство, низходящ на гражданин на Европейския съюз и не е навършил двадесет и една години или е лице на негова издръжка, възходящ, който е на издръжка на гражданина на Европейския съюз, както и на неговия съпруг/съпруга или лице, с което е във фактическо съжителство.

Тази разпоредба се прилага и по отношение на членовете на семейството на български гражданин, които са граждани на Европейския съюз и граждани на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

По отношение на гражданите на трети страни (държави извън Европейския съюз, ЕИП и Швейцария и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) се прилага Законът за чужденците в Република България.

Съгласно чл. 2, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България, членове на семейството на български гражданин са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са съпруг/съпруга, низходящи, които не са навършили двадесет и една години и не са сключили брак, низходящи, които са навършили двадесет и една години, но нямат собствени доходи поради това, че не са в състояние да осигуряват сами издръжката си или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях, възходящи на българския гражданин или на неговия съпруг/съпруга, както и други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.

С оглед на тази разпоредба не се допуска влизане в страната на граждани на трети страни, които са във фактическо извънбрачно съжителство с български граждани, когато пристигат от държави от червената зона.

13. С какви документи се доказва фактическо съжителство?

Документите, които могат да бъдат приети като такива, удостоверяващи фактическо съжителство, и следва да бъдат представени на ГКПП при влизане в страната са:

-  документ за адресна регистрация, издадени от компетентен орган на съответната държава, доказващи, че лицата живеят на един и същ адрес;

- удостоверение за раждане на деца, родени по време на фактическото съжителство;

- документи, доказващи грижата на двамата партньори един за друг или за общото им домакинство (документ за собственост или договор за наем на недвижимо имущество, сметки за данъци, общи партиди, общи банкови сметки и др.).

Не се допуска доказване на фактическо съжителство с лично волеизявление (декларация) на лицето.

14. Кога са налице хуманитарни причини?

Съгласно § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България, „хуманитарни причини“ са налице, когато недопускането или напускането на територията на Република България на едни чужденец ще създаде сериозна опасност за здравето или живота му поради наличието на обективни обстоятелства, или за целостта на семейството му, или висшият интерес на семейството или на детето изискват неговото допускане или оставане на територията на страната.

Пътуването следва да е предприето по извънредни обстоятелства с неотложно естество с цел защита на здравето или живота на пътуващия или на неговите близки.

15. Кой орган може да ми предостави информация какви са необходимите документи за доказване на гражданство, придобит статут, качество на член на семейство или наличието на хуманитарни причини?

По тези въпроси следва да се обръщате към органите на граничен контрол към Министерство на вътрешните работи.

16. Към кои гранични контролно-пропускателни пунктове следва да се насочат лицата, за които е въведено изискване за представяне на документ за COVID-19?

Граничният здравен контрол се осъществява само на следните гранични контролно-пропускателни пунктове:

ГКПП „Аерогара Бургас“;

ГКПП „Аерогара Варна“;

ГКПП „Аерогара Пловдив“;

ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2);

ГКПП „Пристанище Бургас“;

ГКПП „Пристанище Варна“;

ГКПП „Видин“;

ГКПП „Връшка чука“;

ГКПП „Дуранкулак“;

ГКПП „Гюешево“;

ГКПП „Златарево;

ГКПП „Илинден“;

ГКПП „Калотина“;

ГКПП „Капитан Андреево“;

ГКПП „Капитан Петко войвода“;

ГКПП „Кулата“;

ГКПП „Лесово“;

ГКПП „Маказа“;

ГКПП „Малко Търново“;

ГКПП „Олтоманци“

ГКПП „Оряхово“;

ГКПП „Русе“;

ГКПП „Станке Лисичково“;

ГКПП „Сомовит-Никопол“;

ГКПП „Стрезимировци“.

 

Списък на държавите по цветови зони, държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация и на държави с преминаване на реципрочна основа

 

Зелена зона:

Държавата град Ватикан.

Оранжева зона:

Всички държави извън зелена и червена зона.

Червена зона:

Народна република Бангладеш, Мианмар, Кралство Бутан, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Република Малдиви, Република Южна Африка, Република Ботсвана, Лесото, Есватини, Република Зимбабве, Република Мозамбик, Обединена република Танзания, Република Сейшели, Република Намибия, Република Замбия, Султанат Оман, Туркменистан, Република Таджикистан, Афганистан, Киргизка република, Монголия, Корейската народно-демократична република, Република Чили, Източна република Уругвай, Федеративна република Бразилия, Република Парагвай, Многонационална държава Боливия, Република Суринам, Република Панама, Република Коста Рика, Република Гватемала, Белиз, Република Ел Салвадор, Република Куба, Доминиканска Република, Фиджи, Света Лусия, Федерация Сейнт Китс и Нейвис, Гренада, Република Тринидад и Тобаго, Барбадос, Сингапур, Бруней, Йордания, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Грузия, Фарьорски острови, Гренландия, Република Литва, Република Латвия, Република Естония, Румъния, Словения, Хърватия, Словашка република, Република Австрия, Кралство Нидерландия, Ирландия, Чешка република, Кралство Белгия, Унгария, Кралство Дания, Исландия, Република Гърция, Федерална република Германия, Княжество Лихтенщайн, Княжество Андора, Република Полша, Конфедерация Швейцария, Република Сан Марино, Люксембург, Кралство Норвегия, Република Кипър, Княжество Монако, Франция.

Източник: Министерство на здравеопазването на Р. България
https://www.mh.government.bg/bg/covid-19/chesto-zadavani-vprosi-otnosno-vvedenite-protivoepidemichni-merk/ 

Лаборатории за PCR тестове в Банско:
- на паркинга на начална станция на лифта, с работно време от 10-18ч. 

- в хотел Стражите
- на ул. Цар Симеон 26.

В скоро време ще бъде откритa и лаборатория на горна станция на кабинковия лифт.
Цени:
Антигенен тест - 20лв.
PCR тест - 90лв.

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK