• Летният сезон на Бъндеришка поляна започва на 29.06.24! Заповядайте на прохлада! 

Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Платото
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Платото 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Платото 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.
Лифт Бъндерица 2: 09:00 - последно качване 16:15, лифт Плато: 09:00 - последно качване 16:00

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
0 cm

Времето

tuesday 23
AM
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 16 max. 16
humidity 60%
wind 5 km/h
PM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 74%
wind 5 km/h
NIGHT
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 14 max. 16
humidity 58%
wind 5 km/h
wednesday 24
AM
daycloud
cloudy
snow - cm
min. 15 max. 16
humidity 54%
wind 5 km/h
PM
nightlightrain
light rain
snow - cm
min. 11 max. 14
humidity 69%
wind 0 km/h
NIGHT
daymodrain
mod rain
snow - cm
min. 10 max. 10
humidity 93%
wind 5 km/h
thursday 25
AM
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 10 max. 11
humidity 94%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 10 max. 10
humidity 61%
wind 10 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 50%
wind 10 km/h
friday 26
AM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 15 max. 15
humidity 51%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 57%
wind 5 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 14 max. 15
humidity 38%
wind 5 km/h
saturday 27
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 18 max. 19
humidity 34%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 14 max. 16
humidity 43%
wind 0 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 16 max. 18
humidity 40%
wind 5 km/h
sunday 28
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 20 max. 21
humidity 37%
wind 0 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 15 max. 18
humidity 50%
wind 0 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 17 max. 18
humidity 44%
wind 10 km/h

Общи условия - Ski Point

Общи условия за ползване на онлайн услугите, предоставяни от „Юлен“ АД, чрез интернет платформата „SKI POINT“

1. Въведение

Тези Общи условия за ползване (ОУП) регламентират правилата за ползването на интернет платформа „Ski point“ , която дава възможност за онлайн зареждане/презареждане на лифт карти, за получаване на полезна информация за Ски център Банско, в това число информация за метеорологичните условия/времето в ски центъра, за работещите писти и съоръжения, достъп до картина от камери, работещи в реално време и информация за изполване на ски карта от клиенти на ски центъра.  

Юлен АД е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. Банско 2770, област Благоевград, ул. Пирин № 94 , ЕИК № 101156430, имейл:skipointbansko@gmail.com, телефон за връзка: +359882111325. 

Интернет платформа „Ski point“ е разработена и се поддържа по възлагане на Юлен АД (Дружеството или Доставчикът) от наета за целта специализирана фирма, доставчик на информационни и комуникационни услуги. 

Настоящите ОУП се прилагат автоматично за всички лица (Потребител/Потребители), които ползват предоставяни посредством интернет платформата онлайн услуги и достъп до информация за Ски центъра.  

Тези ОУП са приложими в тяхната съвкупност и не могат да бъдат изменяни от потребителите. Достъпни са на уебсайтовете  www.banskoski.com и www.skipoint.info и се поддържат в актуалност. 

Моля да се запознаете внимателно с тях, преди да започнете да ползвате интернет платформата „Ski point“.

При извършване на регистрация в интернет платформата „Ski point“ или при закупуване на услуга чрез нея без извършване на регистрация, Потребителят се съгласява с определените в тези Общи условия и правила изисквания. Всеки потребител, който има възражения или не приема тези Общи условия и правила или част от тях, ползвайки се от правото си на свободна преценка, може да реши да не ползва интернет платформата. 

2. Използвани термини и съкращения

По-долу са представени използваните конкретно в този документ определения и съкращения. 

 • „Общи условия и правила“ (или „Общи правила“) е настоящият документ, в който се описват условията, изискванията и правилата за ползване на предоставяните от Юлен АД, чрез интернет платформата „Ski point“, онлайн услуги. За избягване на повторения, в документа се използват и съкращението „ОУП“.
 • „Доставчик“ – ползва се тук за Юлен АД, като организация, по чието възлагане е разработена и се поддържа интернет платформата „Ski point“ от наета за целта специализирана фирма, доставчик на информационни и комуникационни услуги. 
 • „Интернет платформа“/“Платформата“ е специализиран сайт, разработен и предназначен за онлайн предоставяне на услуги за клиенти на Ски центъра. В този документ под интернет платформа  се разбира „Ski point“. 
 • „Потребител” се ползва тук за всяко физическо лице, което достъпва предоставяните чрез интернет платформата „Ski point“ услуги и полезна информация.
 • „Потребителски профил” е този раздел в интернет платформата „Ski point“, в който потребителят въвежда своите лични данни при регистрацията си, за да получи достъп до предоставяни услуги и полезна информация. 
 • „Лични данни“ - за целите на този документ това са имена и ел.поща, които са предоставени от Потребителя при регистрацията му в платформата, при закупуването на лифт карта и които позволяват той да бъде еднозначно идентифициран като физическо лице. 
 • „Услуга/услуги” се ползва за предоставяните от Юлен АД онлайн услуги, като зареждане/презареждане на лифт карта, анализ на ползваната лифт карта, както и предоставянето на полезна информация за Ски центъра. 
 • „Търговски съобщения“ – употребява се тук, съгласно текста на чл. 5 от ЗЕТ за рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 • „Трети лица“ - за такива тук се считат физически и юридически лица, които не са страна по договор с Доставчика за предоставяне на услуги посредством регистрирани като търговци и извършващи търговска дейност лица, които, чрез интернет платформата, могат да предлагат на Потребителите - при изрично изразено тяхно съгласие за ползване на данните им за директен маркетинг - информация за предлаганите от тях стоки и услуги.
 • „Нотификации“ се използва тук като изпратени до потребителския профил в Платформата съобщения с рекламен или търговски характер, ако потребителят е потвърдил, че е съгласен данните му да бъдат използвани за директен маркетинг. 

3. Предоставяни услуги 

Чрез интернет платформата „Ski point“ „Юлен АД“ предоставя следната услуга: онлайн зареждане/презареждане на ски/лифт карти срещу заплащане на стойността им. За целта Потребителят трябва да разполага с карта (пластика) от подходящ за целта тип, за да може в процеса на онлайн покупката да въведе номера на пластиката/който се намира на гърба й/ и да я презареди с избрания от него вид ски карта. 

Чрез Платформата Потребителят може да достъпи информация относно използването на ски картата му, статистически данни относно ползването на ски картата през отделните дни на нейната валидност, като брой ползвани лифтове, вертикално разстояние/денивилация, километри спускане, километри ползвани лифтове  и др.. Тази информация може да бъде получена, както при извършена регистрация на Потребителя в Платформата, така и без регистрация, чрез въвеждане на номера на ски/лифт картата в указаната за целта секция на Платформата „Въвеждане на карта“. 

Чрез Платформата Потребителят може да достъпи информация относно метеорологичните условия/времето в ски центъра, особености и информация за условията за ски и туризъм, предупреждения за опасности, относно  работещите писти и съоръжения и има достъп до картина от камери, работещи в реално време.

Всеки клиент на Ски зона Банско, в това число и туристи, практикуващи зимни спортове/ски и/или сноуборд/ на територията й носят отговорност за спазването на установените в ски зоната правила, на свой риск упражняват снежните спортове и ползват въжени линии за превоз на хора. Общите правила за ползване на ски пистите и въжените линии и общите условия за издаване, продажба, валидност и ползване на билети и лифт карти в Ски-зоната с център гр. Банско“, са публикуване на сайта banskoski.com и може да се запознаете с тях тук.

4. Потребители

За целите на тези ОУП и свързаната с тях Политиката за поверителност, „Потребител“ е всяко дееспособно физическо лице, навършило най-малко 16 години, което ползва интернет платформата „Ski point с или без създаване на свой потребителски профил (User account). 

Потребителите ползват свободен и неограничен достъп до предоставените от тях лични данни и могат да ги променят по всяко време. 

5. Регистрация

Юлен АД, в качеството си на Доставчик на услугата, не предоставя регистрация на потребител по подразбиране. Регистрацията е безплатна. Потребителят се регистрира чрез електронна форма за регистрация на Платформата. При регистрацията Потребителят предоставя:

 • две имена;
 • ел. поща 
  и въвежда, потребителско име и парола за достъп до профила си.

След попълване на данните, Потребителят получава съобщение с инструкции за активиране на регистрацията на предоставената от него за целта ел.поща. Следвайки инструкциите Потребителят следва да потвърди своята регистрация. В случай, че в рамките на 72 часа от получаване на мейла Потребителят не потвърди регистрацията си, тя ще бъде изтрита и деактивирана. Потребителят по всяко време може да въведе корекция на данните си в потребителския си профил на Платформата. 

Потвърждаването на регистрацията в интернет платформа „Ski point“ представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което Потребителят декларира, че желае да ползва предоставяните по електронен път услуги, запознат е с настоящите ОУП, приема ги и се задължава да ги спазва. Регистрацията се приема като форма на договор между Доставчика и Потребителя и поражда действие от момента на активиране на потребителския профил в Платформата.  

Потребителят по всяко време може да въведе корекция на данните в потребителския си профил и носи отговорност за пълнотата и достоверността на предоставените от него лични данни. При настъпила след регистрацията промяна в данните, Потребителят се задължава да ги актуализира своевременно. 

Потребителят създава своя лична парола за достъп, като носи отговорност за опазването й от трети лица. Потребителят по всяко време може да смени паролата си за достъп до профила в Платформата. Доставчикът предоставя възможност на Потребителя, забравил своята паролата, да възстанови достъпа до своя профил чрез следване на инструкции, изпратени на въведената от него при регитристрацията ел.поща.  

6. Ползване на Приложението

Юлен АД предоставя на Потребителя достъп до посочените по-горе онлайн услуги, в това число зареждане/презареждане на лифт/ски карта и свободен достъп до информацията от Платформата, при стриктно спазване на настоящите ОУП и относимата нормативна уредба. 

Юлен АД не контролира генерираната от Потребителя информация и не отговаря за съдържанието и качеството на последната или за произтекли от нея вреди. Доставчикът няма възможност и не е длъжен да проверява за съвпадението на заявените при регистрацията имена с посочените ел. пощи. Юлен АД не носи отговорност за това дали предоставената от Потребителя информация засяга права на трети лица, или права на интелектуална собственост.

Заредената за конкретен Потребител ски /лифт карта не се преотстъпва в последствие и не може да се ползва от друго лице. 

Стойността на лифт картата не се възстановява и не се преиздава с друг период на валидност, когато тя вече е използвана и възникне някое от посочените основания:Прекъсване на електрозахранването; Неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други; Частично затваряне по съображения за сигурност на писти и въжени линии в ски зоната, или за провеждане на спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия и/или други хипотези предвидени в действащото законодателство; Нарушаване на целостта/повреда на лифт картата, в резултат от неправилно съхранение и експлоатация или при опит за интервенция върху нея; Загубване на лифт картата; Деактивиране на лифт картата поради неспазване на разпоредба от настоящите общи условия и правила; Болест, настъпила травма или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването й; Прекратяване ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това;При други разпоредби, в това число и при форсмажорни обстоятелства. 

При зареждане/презареждане на лифт картата през Платформата, уверете се, че сте попълнили правилно картовия номер/номера. Може да проверите или промените своя номер от своя профил. Ако зареждате пластика, на която вече има заредена лифт карта и продължите с плащането, ще изгубите валидността на текущата карта. 

Важно е да проверите дали правилно сте задали педиода на валидност на лифт картата. При допусната грешка от ваша страна, стойността на лифт картата не се възстановява и не се преиздава с друг период на валидност.

ЮЛЕН АД си запазва правото по всяко време да променя формата и съдържанието на интернет платформата „Ski point”, в това число дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително известие.

Доставчикът си запазва правото по всяко време да спре функционирането на Платформата с цел проверка и подобряване на функционалността или съдържанието й, както и по друга, свързана с поддръжката й, причина.

Потребителят се задължава да използва регистрацията си в Платформата, като спазва правилата на морала, добрите нрави и интернет етиката. Платформата не трябва да се ползва за предприемане на злоумишлени действия, нанасящи вреди на други лица, както и на такива, противоречащи на българско законодателство или на друго приложимо право.

Потребителят няма право да променя, ограничава или да се разпорежда по какъвто и да било начин със структурата, съдържанието или поддръжката на Платформата.

ЮЛЕН АД не носи отговорност за невъзможността на Потребителя да ползва предлаганите посредством интернет платформата “Ski point“ услуги поради технически причини (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Доставчикът не носи отговорност за настъпили за Потребителите вреди поради прекъсване/влошаване на качеството на предоставяните посредством Платформата услуги в резултат на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон, както и при случайни събития извън контрола му. Това важи и за възникнали проблеми в ползваното от Потребителя оборудване или при неправомерна намеса на трети лица във функционирането на информационната и комуникационна инфраструктура, поддържаща Платформата.

Юлен АД си запазва правото да ограничи незабавно и без предизвестие достъпа до Платформата и да анулира регистрацията на Потребителя при:

-възникване на съмнения за представени от него неверни данни;

-ползване на интернет платформата от страна на Потребителя в нарушение на настоящите ОУП;

-проява на недобросъвестност или неправомерни действия на Потребителя, криещи опасност от неблагоприятни последствия за Доставчика или за други лица или организации;

-постъпило по законоустановения ред искане от правоимащи органи;

-възникнали задължения, произтичащи от нормативен акт. 

Юлен АД не носи отговорност за вреди и/или пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до Платформата и изтриването на Потребителския му профил. 

Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи, ако бъде установено, че с поведението си Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство или на друго приложимо право, както и ако ограничава правата и нарушава законните интереси на трети лица.

Доставчикът може, по своя преценка и без предварително предупреждение, да ограничи достъпа до или да заличи от Платформата качени от Потребителя данни и съдържание, ако те са публикувани в разрез с настоящите ОУП, с общоприетите морални норми и биха могли да навредят на трети лица. 

Доставчикът може, но не и като задължение, по искане на Потребителя да премахне от Платформата съдържание, което Потребителят преди това сам е качил или е публикувано от трети лица, получили достъп до потребителския му профил. 

Предоставяната чрез Платформата полезна информация може в отделни случаи да съдържа линкове към сайтове на трети страни, върху чието съдържание, практики и правила за поверителност Юлен АД не упражнява контрол под никаква форма. По тази причина Юлен АД не може да носи пряка или косвена отговорност за евентуални щети или загуби, причинени по какъвто и да е начин поради достъпването на сайтове на трети страни, към които може да бъдете препратени.Потребителите поемат отговорност за действията си, посещавайки такива сайтове, и следва да се придържат към установените там правила и норми.

Правата на интелектуална собственост, включително авторски права върху лога, презентации, снимки и други подобни материали, публикувани в интернет платформата, са собственост на Доставчика или на трети страни, с които Юлен АД има договорни отношения.

Платформата е предназначена само за лично, нетърговско ползване от Потребителя. Не се допуска друго използване, като копиране или съхраняване на неговото съдържание, цялостно или частично, без изрично разрешение от Доставчика. В случай, че Потребителят използва съдържание от Платформата, нарушавайки изискванията на Закона за авторското право и сродните му права, същият носи отговорност за всички причинени на ЮЛЕН АД и доставчика на информационни услуги вреди.

7. Защита на личните данни 

Юлен АД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Дружеството обработва и съхранява данните на Потребителите в условията на конфиденциалност, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27.04.2016 година (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Тези данни не се предоставят на трети страни, освен при наличие на законно основание. 

Дружеството не носи отговорност за използване на предоставени от даден Потребител лични данни, когато това използване е в съответствие с действащото в Република България законодателство и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, независимо дали това използване е разрешено от страната, на която Потребителят е гражданин или в която е отседнал или временно пребивава. В случай на правна колизия, приложимо е законодателството на Република България.

Прекратяването на достъпа на Потребителя до Платформата, независимо дали това става по инициатива на Потребителя или Доставчика, се счита за автоматично прекратяване на договора между страните. Доставчикът има право да заличи от сървърите под свой контрол Потребителския профил на Потребителя, както и да обработва и съхранява по начин, който не противоречи на закона, предоставените от Потребителя лични данни и друга информация за всички извършени действия в системата, свързани с използването на Платформата от този Потребител, за срок от пет години след прекратяването на регистрацията му. 

По-подробна информация за защитата на предоставяните от Потребителите на Платформата лични данни може да намерите в нашата Политика за поверителност тук

8. Заявяване и заплащане на предоставени услуги

Предлаганите чрез Платформата ски/лифт карти се продават по цени, обявени в левове с начислен ДДС. Цените не подлежат на промяна от момента на заявяване на услугата до заплащането й. Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни ски карти, които Потребителят е заявил, включително, но не само, таксата за паричен превод, данък, административни такси и др. 

Потребителят поема разноските при Оператора на електронни разплащания за конвертиране на използваната при транзакцията валута, както и всички необходими такси и разноски за извършване на превод към доставчика на заявената услуга.

При поискване от Потребителя, за заплатената посредством Платформата услуга може да бъде издадена фактура, след като Потребителят представи изискуемите по закон за съставянето й данни с мейл на skipointbansko@gmail.com. 

При отказ от ползване на заплатена чрез Платформата услуга, Потребителят трябва да изпрати съобщение на имейл адрес skipointbansko@gmail.com. В случай, че услугата не е използвана, заплатената от Потребителя сума ще бъде възстановена на картовата сметка, от която е извършено плащането. Срокът за възстановяване на сумата е 15 календарни дни, считано от датата, на която ЮЛЕН АД е получил на посочения имейл адрес съобщението от Потребителя за отказ от услугата. 

В случай, че ползването на заредена чрез Платформата ски /лифт карта е започнало, Потребителят не може да се откаже от сключения договор за ползване на услугата и заплатената за нея сума не се възстановява. 

Право на облага от обявена от Дружеството акция (подарък, намаление или други привилегии) при закупени чрез Платформата услуги възниква, когато заявката на Потребителя отговаря на всички условия на обявената акция. В случай, че Потребителят се откаже от договора за ползване на електронната услуга за зареждане/презареждане на ски/лифт карта, това право се анулира. 

При заплатена, но неполучена услуга, Потребителят уведомява доставчика на услугата на имейл адрес skipointbansko@gmail.com

9. Защита на данните при заплащане на заявени услуги чрез интернет платформата  

Потребителят заплаща онлайн заявените от него услуги с кредитна или дебитна карта чрез виртуален терминал (payment gateway) на ПИБ АД София. При извършване на плащания се прилагат високотехнологични мерки за защита на личните данни на Потребителя. Данните на потребителите са защитени с подходящи криптографски  средства. Потребителите, които имат активиран 3D secure механизъм на картата си, ще бъдат пренасочвани към страницата на банката, издател на картата, за потвърждение на трансакция.

В Платформата не се съхранява информация за номерата на кредитните или дебитни карти. Запазват се само данни за направената трансакция, съобразно изискванията на българското законодателство. Необходимата за извършване на трансакцията информация се съхранява в защитен вид в платформата.

Въведената от Потребителя персонална парола не се съхранява на сървърите на доставчика на услугата. Предназначена е само за активиране на генерирания крипто-ключ за реализиране на трансакцията. Самият крипто-ключ остава единствено на мобилното устройство на Потребителя и не е достъпен за доставчика на услугата.

При заплащане на заявените услуги с кредитни/дебитни карти, които не са издадени чрез ПИБ АД София, се прилагат правилата за защита на трансакцията, въведени от издалата картата организация. 

10. Общи разпоредби 

ЮЛЕН АД прави възможното да осигури нормално функциониране на предоставяните чрез Платформата услуги и достъп до полезна информация. Предвид това, че ползването на Платформата е безплатно, Доставчикът не може да поеме задължението да осигури и гарантира напълно безпроблемна и непрекъсната работа на всички функционалности на Платформата така, че да удовлетворят всички очаквания и изисквания на Потребителите. 

Настоящите Общи условия и правила за ползване на онлайн услугите, предоставяни от Юлен АД в Ски зона с център гр. Банско са утвърдени от ръководството на Юлен АД. При възникнала необходимост и по своя преценка, Юлен АД може да внесе промени в тези правила и условия. Актуалната версия ще бъде достъпна своевременно на сайта banskoski.com и чрез линк от Платформата. За валидна се счита последната публикувана версия на тези ОУП. 

При въпроси, свързани с настоящите Общи условия за ползване, можете да се обръщате към Доставчика на тел. +359 749 88911 или чрез имейл адрес skipointbansko@gmail.com 

Ако даден Потребител изпрати съобщение, че не приема внесени при актуализацията промени в тези ОУП, това ще означава автоматично прекратяване на договора между Потребителя и Доставчика за ползване на Платформата. 

  

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK