• Летният сезон на Бъндеришка поляна започва на 29.06.24! Заповядайте на прохлада! 

Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Платото
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Платото 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Платото 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.
Лифт Бъндерица 2: 09:00 - последно качване 16:15, лифт Плато: 09:00 - последно качване 16:00

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
0 cm

Времето

tuesday 23
AM
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 16 max. 16
humidity 60%
wind 5 km/h
PM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 74%
wind 5 km/h
NIGHT
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 14 max. 16
humidity 58%
wind 5 km/h
wednesday 24
AM
daycloud
cloudy
snow - cm
min. 15 max. 16
humidity 54%
wind 5 km/h
PM
nightlightrain
light rain
snow - cm
min. 11 max. 14
humidity 69%
wind 0 km/h
NIGHT
daymodrain
mod rain
snow - cm
min. 10 max. 10
humidity 93%
wind 5 km/h
thursday 25
AM
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 10 max. 11
humidity 94%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 10 max. 10
humidity 61%
wind 10 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 50%
wind 10 km/h
friday 26
AM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 15 max. 15
humidity 51%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 57%
wind 5 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 14 max. 15
humidity 38%
wind 5 km/h
saturday 27
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 18 max. 19
humidity 34%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 14 max. 16
humidity 43%
wind 0 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 16 max. 18
humidity 40%
wind 5 km/h
sunday 28
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 20 max. 21
humidity 37%
wind 0 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 15 max. 18
humidity 50%
wind 0 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 17 max. 18
humidity 44%
wind 10 km/h

Правила за ски гардероб и училище

Oбщи правила и условия за наемане на ски/сноуборд оборудване от ски-гардеробите, менажирани от „Юлен“ АД, гр.Банско

1. Настоящите Общи правила и условия регламентират реда и начина за наемане на ски/сноуборд oборудване от Ски гардеробите, менажирани от Юлен АД и правилата за ползване на наетото оборудване. Те са валидни и се прилагат за клиентите на всички ски гардероби, менажирани от „Юлен“ АД, а именно: ски гардеробите на Начална станция, Ски гардероб Бъндеришка поляна и Ски гардероб Елит, намиращ се в „Кемпински Гранд Арена Банско“.  

2. Настоящите Общи правила и условия са поставени в Ски гардеробите и са публикувани на сайта banskoski.com. Tе са приложими в тяхната съвкупност и не могат да бъдат изменяни от клиентите. Утвърдени са от Ръководството на Юлен АД, като при необходимост и по своя преценка Дружеството може да ги променя и допълва, като тези промени ще се считат за влезли в сила от датата на публичното им обявяване на сайта Banskoski.com и/или поставянето им на определените за целта места в Ски зоната.  Клиентите на Ски гардеробите са длъжни да се запознаят с настоящите ОПУ преди закупуване на предлаганите услуги. Всяко лице, което има възражения или не приема настоящите Общи правила и условия или част от тях, ползвайки се от правото си на свободна преценка, може да реши да не ползва предлаганите от Ски гардероб Юлен услуги.

3. Предоставяното под наем оборудване в ски гардеробите на Юлен АД се поддържа и настройва от квалифицирани служители на Юлен АД. Периодично се извършва и тестване за годността и настройката на автоматите през машина Speedtronic, сертифицирана от австрийската фирма Wintersteiger. По-този начин се стремим да предоставим качествено и безопасно оборудване за всички наши клиенти.

4. Цените на предоставяните в ски гардеробите на Юлен услуги, по видове оборудване и възрастови категории са обявени на табла във всеки един от гардеробите и на интернет страницата banskoski.com. Моля имайте в предвид, че детската ски екипировка е до: № 35 обувки и дължина на ските до 130 см.

5. За да наеме ски/сноуборд оборудване клиентът следва да направи регистрация в систeмата Easyrent, чрез попълване на регистрационна форма на терминали, разположени в ски гардеробите. За извършването на регистрация клиентът следва да предостави следните данни: имена, дата на раждане, административен адрес, код на населено място, град, държава, място за настаняване и ел.поща/по желание на клиента/. Попълването на всички тези данни е необходимо като стъпка за сключване на договор за „наем на ски/сноуборд оборудване“ и за изпълнение на произтичащите от него задължения. При изрично дадено съгласие от страна на клиента ел.поща може да бъде ползвана за предоставяне на полезна информация или специални предложения.

6. Освен посочените в предходната точка данни е необходимо клиентът да предостави и следната информация: пол, височина, тегло, размер на обувката, дължина на подметката, умения за каране на ски/сноуборд. Въз основа на тези данни на клиента се предоставя оборудване с подходящи настройки, отговарящи на изискванията за безопасност и съобразени с предоставената от него в регистрационната форма информация. 

7. С извършването на регистрация и с поставянето на подписа си клиентът потвърждава пълнотата и коректността на предоставените от него данни, като няма право да претендира обезщетение за вреди, настъпили в следствие на невярно предоставена от него информация.  

8. След извършване на регистрацията в системата Easyrent, клиентът се оборудва от служители на ски гардероба с подходящото за него оборудване. За съставяне на договора за наетото оборудване, клиентът следва да предостави документ за самоличност, който се чете през МРЗ четец с цел генериране на нужните данни за договора за наем.  Клиентът получава оборудване от ски гардеробите на Юлен след заплащането на съответната услуга на място на касите в ски гардероба и след подписване на договора. С подписване на договора, клиентът декларира че е запознат  с настоящите Общи правила и условия и се задължава да ги спазва, потвърждава верността на попълнените от него данни и заявява изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Юлен АД в съответствие с Политиката за поверителност. За наетото оборудване той получава екземпляр от подписания от него договор за наем, който следва да се пази до края на периода за ползване на наетото оборудване. 

9. Kлиентът носи отговорност за наетото оборудване и се задължава да го пази от посегателства на трети лица, да го ползва „с грижата на добър стопанин“ и съгласно предназначението му. Той се задължава да съобщи незабавно на служители oт ски гардеробите за повреди върху наетото оборудване, както и за посегателства на трети лица върху него. Клиентът няма право да преотдава наетото оборудване на трети лица.

10. Kлиентът нямат право да прави промяна по настройката на наетото оборудване, извършена от персонала на ски гардероба. Ако има нужда от допълнителна настройка, клиентът е длъжен да поиска от персонала на ски-гардероба да я извърши, като всички промени следва да се отразят и в договора за отдаване под наем.

11. За срока на наемане на оборудването, Клиентът има право да съхранява наетите ски или сноуборд в ски гардероба, от където са наети или на друго подходящо и сигурно място, в това число и мястото за настаняване където е отседнал. 

12. До 17.30 часа на последния ден от срока на наемане на оборудването Клиентът е длъжен да го върне в състоянието и вида, в което то е наето. В случай, че лицето задържи наетото оборудване за по-дълъг от заплатения период, то е длъжно да заплати разликата между платената сума и реално дължимата за по-дългия период сума.   

13. При констатирана повреда, в това число счупване на оборудването или на негов компонент, в резултат на ползването му по време на срока на договора за наем, Клиентът отговаря за разходите за ремонт или замяна на липсващите компоненти. При трайни повреди на наетото оборудване, които го правят абсолютно негодно за ползване, Клиентът се задължава да заплати пълната му стойност по цени, утвърдени от ръководството на Юлен АД. Пълната стойност на наетото оборудване се дължи от Клиента и при кражба или загубване на същото.  

14. Юлен АД не носи отговорност за наранявания или злополуки, причинени или настъпили: при ползване на оборудването не по предназначение; в следствие на несъобразена скорост; при несъобразяване на конкретните снежни и метеорологични условия със собствените умения и способности за каране на ски/сноуборд; поради попълнени неверни данни в регистрационната форма; при самоволна промяна от страна на клиента или на трето лице на настройките на автоматите след получаване на оборудването от ски гардеробите на Юлен и др. 

15. Юлен АД не носи отговорност и не дължи възстановяване стойността на наетото оборудване, когато е започнало неговото ползване и възникне някое от следните основания: прекъсване на електрозахранването; възникнали аварии, неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други; частично затваряне по съображения за сигурност на писти и въжени линии в ски зоната, или за провеждане на спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия и/или други хипотези предвидени в действащото законодателство; при болест, настъпила травма или злополука на клиента, възникнали по време на ползване на оборудването; клиентът прекрати ползването на оборудването преди изтичане на периода, за който е наето, независимо от причината, която налага това; при  форсмажорни и други подобни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени при наемане на оборудването.

16. В „ЮЛЕН“ АД  разбираме отговорността, която носим за Вашите лични данни и се  стремим да спазваме високи стандарти за защита на личната информация и неприкосновеността на личния живот. Събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни единствено, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността ни, при ясно очертани цели и спазване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (накратко Регламента) и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Ние се стремим да осигурим законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на лични данни, за конкретни легитимни цели, изрично указани в публикуваната на сайта на дружеството/www.banskoski.com/ Политика за поверителност, като спазваме принципите за „свеждане на данните до минимум“, „точност“, „ограничение на съхранението“, „цялостност и поверителност“ и „отчетност“. 

17. За всички неуредени въпроси в договора за наем е приложимо законодателството на Република България. Всички спорове възникнали във връзка с изпълнението или тълкуването на договора за наем ще се решават от страните със споразумение, а когато това се окаже невъзможно - пред компетентния български съд.

Oбщи правила и условия за ползване на услугите, предлагани в Ски училище Юлен, менажирани от „Юлен“ АД, гр.Банско

1. Настоящите Общи правила и условия регламентират реда и начина за ползване на услугите: индивидуално ски/сноуборд обучение; групово ски/сноуборд обучение; ски/сноуборд обучение „Елит“, ски бягане, Junior Ski school и услугата „First run“/първо спускане/, предоставяни от Ски Училище Юлен, менажирано от Юлен АД и самите правила за ползване на отделните услуги. Те са валидни и се прилагат за всички клиенти на Ски Училище Юлен, независимо от мястото на заплащане на услугата: в това число клиенти заплатили услугата в офиса на Ски училище Юлен, намиращ се на Начална станция на КВЛ, клиенти заплатили услугата на касата на Юлен, намираща се в хотел „Кемпински Гранд Арена Банско“ и клиенти, заплатили услугата в Ски гардероб “Бъндеришка поляна”.   

2. Настоящите Общи правила и условия са поставени в обектите на Ски училище Юлен и са публикувани на сайта banskoski.com. Те са приложими в тяхната съвкупност и не могат да бъдат изменяни от клиентите. Утвърдени са от Ръководството на Юлен АД, като при необходимост и по своя преценка Дружеството може да ги променя и допълва, като тези промени ще се считат за влезли в сила от датата на публичното им обявяване на сайта Banskoski.com и/или поставянето им на определените за целта места в Ски зоната.  Клиентите на Ски училище Юлен са длъжни да се запознаят с настоящите ОПУ преди закупуване на предлаганите услуги. Всяко лице, което има възражения или не приема настоящите Общи правила и условия или част от тях, ползвайки се от правото си на свободна преценка, може да реши да не ползва предлаганите от Ски училище Юлен услуги.

3. За да ползва предлаганите от Ски училище Юлен услуги клиентът следва да направи регистрация в систeмата Easyrent, чрез попълване на регистрационна форма на терминали, разположени в обектите на Ски училище Юлен. За извършването на регистрация клиентът следва да предостави следните данни: имена, дата на раждане, административен адрес, код на населено място, град, държава и ел.поща/по желание на клиента/. Попълването на всички тези данни са необходими като стъпка за сключване на договор за ползване на услугите: индивидуално ски/сноуборд обучение; групово ски/сноуборд обучение; ски/сноуборд обучение „Елит“, ски бягане, Junior ski school и услугата „First run“/първо спускане/ и за изпълнение на произтичащите от него задължения. При изрично дадено съгласие от страна на клиента ел.поща може да бъде ползвана за предоставяне на полезна информация или специални предложения. 

4. При закупуване на услугите: индивидуално ски/сноуборд обучение; групово ски/сноуборд обучение; ски/сноуборд обучение „Елит“, ски бягане освен посочените в предходната точка данни е необходимо клиентът да предостави и следната информация: умения за каране на ски/сноуборд. Въз основа на тези данни и чрез извършване на ски тест се определя реалното ниво на каране на ски/сноуборд от клиента, за разпределението му в подходяща група или съответно определянето му на подходящ ски инструктор.  Ски тестът се извършва от ски инструктори, притежаващи най-високия клас и дългогодишен опит в обучението по ски/сноуборд на подходящ терен, съобразен с предоставената от клиента информация, с възрастта му и с нивото на физическа и функционална поготовка.

5. С извършването на регистрация и с поставянето на подписа си клиентът потвърждава пълнотата и коректността на предоставените от него данни, като няма право да претендира обезщетение за вреди, настъпили в следствие на невярно предоставена от него информация.  

6.За съставяне на договора за ползване на услуга, клиентът следва да предостави документ за самоличност, който се чете през МРЗ четец с цел генериране на нужните данни за съставяне на договора /имена, дата на раждане, адрес/. С подписване на договора, клиентът декларира че е запознат  с настоящите Общи правила и условия и се задължава да ги спазва, потвърждава верността на попълнените от него данни и заявява изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Юлен АД в съответствие с Политиката за поверителност. За ползваната от клиента услуга той получава екземпляр от подписания от него договор за услуга, който следва да се пази до края на периода за ползването й. 

6. Предоставяното от Ски училище Юлен ски/сноуборд обучение се извършва по утвърдена методика. Техническите елементи в обучението по ски/сноуборд са разделени в три нива: клас А /включващ начинаещи скиори и сноубордисти/, клас В/ включващ напреднали скиори и сноубордисти/ и клас С/ включващ експерти/, като обучението на клиент от дадено ниво се извършва от инструктор, притежаващ правоспособност за съответния клас. 

7. Ски училище Юлен гарантира и носи отговорност, че услугата ски/сноуборд обучение се  предоставя от ски-инструктори, притежаващи както необходимата професионална квалификация и правоспособност, съгласно разпоредбите на действащото българско законодателството, така и необходимата практическа подготовка с оглед терените в Ски център Банско.  

8. Цените на предоставяните в Ски училище Юлен услуги, по видове и възрастови категории са обявени на табла във всеки един от посочените по-горе обекти и са обявени на интернет страницата banskoski.com. Моля имайте предвид, че намалението за деца ползват деца до 12 г. /вкл./ срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето. 

9. Услугата „групово обучение по ски/сноуборд“ представлява обучение на групи от клиенти, включваща от 3 до 10 човека със сходни умения за каране на ски. Услугата „ски/сноуборд училище Елит“ осигурява ползването на коридор за бърз достъп до всички въжени линии на територията на Ски центъра. 

10. Услугата „First run” може да се ползва по време на зимен сезон, при подходящи метеорологични условия и достатъчна снежна покривка. В цената на услугата се включва: закуска на Бъндеришка поляна в ресторант „Бъчвите“ и придружаващ сертифициран ски инструктор от ски училище Юлен. Услугата за деца от 7 год. до 12 год. /вкл./ може да се закупи срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето. В цената на услугата не е включена лифт карта. Групата от скиори може да е минимум 4, максимум 8 човека. Записването става два дни предварително, чрез подадена заявка в ски училище „Юлен“ на Начална станция на Кабинковия лифт и в ски училище „Елит“ в хотел „Кемпински Гранд Арена Банско“.

11. Услугата „Junior ski school“ може да се ползва от деца на възраст от 4 до 7 години вкл., като включва: билет за кабинков лифт, ски обучение /в зависимост от възрастта на детето/, ски екипировка /ски, щеки, обувки, каска, светлоотразителна жилетка/, занимания с учител, разнообразни игри и обяд. 

12. Клиентите носят отговорност за състоянието и ефективността на личната си екипировка и ползват, предлаганите от Ски училище Юлен услуги на свой собствен риск. Юлен АД не носи отговорност за наранявания или злополуки, причинени или настъпили по време на ползване на предлаганите от ски училището услуги, дължащи се на виновното поведение на клиента; неспазване инструкциите на ски инструкторите и персонала в ски центъра; несъобразяване на конкретните снежни и метеорологични условия със собствените умения и способности за каране на ски/сноуборд; попълнени неверни данни в регистрационната форма; настъпили в следствие на несъобразена скорост; на самоволна промяна от страна на клиента или на трето лице на настройките на ски екипировката или неползване на качествена/необходима екипировка и др. причини независещи от ски училище Юлен.

13. При ползване на предлаганите от Ски училище Юлен услуги клиентът е задължен да се съобразява с инструкциите и препоръките на ски инструкторите, да спазва както разпоредбите на настоящите ОПУ, така и общите правила за ползване на ски зоната, в това число и правилата за безопасно поведение в ски център Банско и да се съобразява с маркировките на ски пистите. Ски инструктурът има право да прекрати участието на клиент в курса за обучение, в случаите когато: квалифициран персонал прецени, че ползваната от него екипировка е неподходяща или в незадоволително състояние и/или в случай, че клиентът не се съобразява с инструкциите и препоръките на ски инструктора и/или с поведението си застрашава безопасността на всички клиенти в групата и на туристите като цяло в Ски центъра. 

14. Клиентът е длъжен да се яви в уговореното време и на уговореното място за провеждане на курса за обучение, с необходимата екипировка и оборудване. При закъснение, при неявяване на клиент или липса на необходима/подходяща екипировка, съгласно предварителните инструкции на инструкторите, както и при неползване на услугата по причини, за които самия клиент отговаря ски училището не дължи възстановяване на заплатената от клиента сума или заплащане на каквито и да било компенсации. 

15. В случай, че ски училището не може да предостави услугата в уговореното с клиента време по причина за която самото ски училище отговаря, не се дължи парично обезщетение или възстановяване на сума, а се предоставя компенсираща услуга по силата на допълнително споразумение с клиента.

16. Юлен АД не носи отговорност и не дължи възстановяване стойността на заплатена услуга, когато е започнало нейното ползване и възникне някое от следните основания: прекъсване на електрозахранването; възникнали аварии, неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други; частично затваряне по съображения за сигурност на писти и въжени линии в ски зоната, или за провеждане на спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия и/или други хипотези предвидени в действащото законодателство; при болест, настъпила травма или злополука на клиента, възникнали по време на ползване на услугата; клиентът прекрати ползването на услугата преди изтичане на периода, за който е заплатена, независимо от причината, която налага това; при  форсмажорни и други подобни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени при закупуване на услугата.

17. В „ЮЛЕН“ АД  разбираме отговорността, която носим за Вашите лични данни и се  стремим да спазваме високи стандарти за защита на личната информация и неприкосновеността на личния живот. Събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни единствено, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността ни, при ясно очертани цели и спазване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (накратко Регламента) и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Ние се стремим да осигурим законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на лични данни, за конкретни легитимни цели, изрично указани в публикуваната на сайта на дружеството/www.banskoski.com/ Политика за поверителност, като спазваме принципите за „свеждане на данните до минимум“, „точност“, „ограничение на съхранението“, „цялостност и поверителност“ и „отчетност“. 

18. За всички неуредени въпроси в договора за наем е приложимо законодателството на Република България. Всички спорове възникнали във връзка с изпълнението или тълкуването на договора за наем ще се решават от страните със споразумение, а когато това се окаже невъзможно - пред компетентния български съд.

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK