• Летният сезон 2022 започва на 01.07! Ще се видим в планината! 

Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
0 cm

Времето

Новини

ТЪРСИМ НЕЗАВИСИМ ЕКОЛОГИЧЕН КОНСУЛТАНТ - ето как да кандидатствате

Всички имаме морален дълг да допринасяме за опазването на околната среда. Само така можем да живеем в хармония с природата и да съхраним нашата планета за поколения напред.

Юлен АД, концесионерът на ски зона Банско, има за цел устойчиво развитие на туризъм в хармония с природата. В момента търсим независим, външен екологичен консултант, който да ни помогне да постигнем високите екологични цели, които сме си поставили преди много години.

Какво е постигнато досега?
Юлен АД притежава сертификат ISO 14001 за екологични стандарти. Още през 2018 г. спряхме използването на пластмасови бутилки, чаши, сламки, прибори и съдове за еднократна употреба в цялата ски зона Банско.
Като част от екологичната стратегия на Юлен през 2012 г. е внедрена системата за разделно събиране на опаковки. За целта ежегодно се провеждат обучения на персонала на Юлен АД. Разделените отпадъци се предават на лицензирани фирми за оползотворяване.
Предприемат сецпротивоерозионни мерки, при необходимост.
Трите пречиствателни станции, които са изградени на територията на ски зона Банско предотвратяват замърсяването на реките в Пирин планина.

Направихме тези стъпки, защото знаем, че природата е най-ценнят ресурс, и тя кара гостите на Банско да се връщат отново в Пирин планина. Ето защо ние търсим независим екологичен консултант, който да ни помогне да постигнем целта си за чиста природа по възможно най-добрия начин, като внесе своя опит и знания.

Очакваме от независимия екологичен консултант:

- да наблюдава и да ни информира за най-добрите световни практики в тази област

- да ни помага при провеждането на образователни кампании за опазване на околната среда

- да ни съветва как да подобрим енергийния микс чрез наблюдение на добрите практики в тази област и да ни помогне да ги внедрим у нас

- да ни подкрепя при изготвянето на екологични проекти и при обработката на документацията за тяхната реализация.

Идеалният кандидат

- има афинитет към решаването на сложни казуси и е любознателен, методичен, рационален, аналитичен и логичен;

- има опит в работата както в световен мащаб, така и в региона на Източна Европа;

- има информация и познания за най-добрите световни практики в областта на въглеродния преход, управлението на околната среда и сложните екологични проблеми;

- познава политиките в сферата на екологията и има достъп до научната общност в региона и по света.

Екологичният сектор се развива динамично, като всеки друг сектор, и нормативната уредба в тази област непрекъснато се променя. Бихме искали да работим с консултант, който следи тези промени и който със своя опит и добри практики ще подкрепи нашия екип в стремеже му за намаляването на екологичния отпечатък, което е една от основните цели на Юлен АД.
Вярваме, че един външен и независим консултант би могъл да бъде най-добрият коректив за постигането на по-добра симбиоза между човек, флора и фауна в Пирин.

Ако искате да се присъедините към нашия екип като външен екологичен консултант, моля пращайте документите си на ulenbansko@gmail.com до 5.8.2022!

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK