Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
0 cm

Времето

ЦЕНИ

ЦЕНИ НА ЛИФТ КАРТИ И БИЛЕТИ за сезон 2021-2022 валидни от 27.12.2021 

  ВЪЗРАСТНИ СТУДЕНТИ / УЧЕНИЦИ (от 13 до 19 год. вкл.) /
ПЕНСИОНЕРИ ДО 75 ГОД. (вкл.)
ДЕЦА 7-12 ГОД. (вкл.) ДЕЦА ДО 7 ГОД. /
ПЕНСИОНЕРИ ОТ 76 ГОД.
Кабина (двупосочно)    36 лв.    31 лв.     24 лв.     1 лв.
Полудневна карта
(след 12:30ч.)
   61 лв.    54 лв.     33 лв.     1 лв.
1 ден    79 лв.    70 лв.     43 лв.     1 лв.
2 дни   151 лв.   137 лв.     79 лв.     2 лв.
3 дни   229 лв.   206 лв.    115 лв.     3 лв.
4 дни   303 лв.   272 лв.    140 лв.     4 лв.
5 дни   381 лв.   339 лв.    163 лв.     5 лв.
6 дни   452 лв.   407 лв.    191 лв.     6 лв.
9 дни   678 лв.   610 лв.    253 лв.     9 лв.
13 дни   949 лв.   852 лв.    378 лв.   13 лв.
Карта "Банско - Туенти"   1015 лв.   960 лв.    565 лв.   20 лв.
Фамилна карта "Банско - Туенти"    964 лв.   912 лв.    537 лв.   19 лв.
Сезонна карта
(цената е валидна от 19.12.2021)
1500 лв. 1400 лв.    800 лв. 100 лв.
Кабина (двупосочно)
за лица с увреждания 
1 лв. 
Кабина (двупосочно)
за лице, придружаващо лице с увреждане, когато има право на такова
1 лв.

- Цените са в BGN и са с вкл.ДДS 
- Продължителност на сезон 2021 - 2022 е от 18.12.2021 до 10.04.2022.
- Студентска лифт карта/билет може да се закупи срещу представяне на валидна и заверена студентска книжка
- Ученическа лифт карта/билет може да се закупи от ученици на възраст от 13 до 19 год. (вкл.) срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на лицето.
- Лифт Картата/билетът за деца до 7 год. и лифт картата/билетът за деца от 7 год. до 12 год. (вкл.) може да се закупи и ползва само, когато детето е с придружител и срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето.
- Един възрастен може да придружава до 2 деца (до 7 години). Периодът на валидност на картата за деца до 7 год. трябва да съответства с педиода на валидност на картата на придружителя, като картата на придружителя не трябва да е с по-къс период от този на детската карта.  
- Лифт картата/билетът за пенсионери, които са на възраст до 65 год. (вкл.) може да се закупи срещу представяне на разпореждане за отпускане на пенсия (решение за пенсия), а пенсионери на възраст от 66 год. могат да закупят съответната категория лифт карта за пенсионери, срещу представяне на документ удостоверяващ възрастта на лицето.
- Лифт картите с валидност повече от три дни, картата за деца до 7 год. и за пенсионери от 76 години съдържат име, фамилия и снимка на ползвателя.
- Полудневната лифт карта, може да се закупи след 12 00 часа, но услугата се активира в 12:30 часа и дава възможност за ползване на всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове), намиращи се на територията на ски зоната, до края на работното им време за съответния ден.
- За да се ползва отстъпката за Фамилна карта "Банско Туенти" трябва задължително услугата да бъде закупена от двамата родители и съответния брой деца,  при представяне на документ, удостоверяващ родствената им връзка (акт за раждане). 
- Лифт картата Банско-Туенти и Фамилната карта Банско Туенти са валидни за 20 дни по избор в рамките на сезон 2021-2022 (не е задължително да са последователни), като валидността им започва да тече след първото преминаване през четец в ски центъра. При неизползване на всички дни от картата Банско-Туенти и от Фамилната карта Банско-Туенти през текущия сезон, останалите дни не се прехвърлят за следващ сезон, както и не се компенсират парично.            
- Билет за Кабина за лица с увреждания, може да се закупи срещу представяне на валидно Експертно решение, издадено от компетентен орган  - ТЕКЛ, НЕЛК, удостоверяващо степента трайно намалена работоспособност/вида и степента увреждане на съответното лице.
- Билет за Кабина за лице, придружаващо лице с увреждане, в случаите в които последното имат право на такова и това изрично е записано в ЕР, може да се закупи срещу представяне на валидно Експертно решение, издадено от компетентен орган -ТЕКЛ, НЕЛК, удостоверяващо степента трайно намалена работоспособност/вида и степента на увреждане на съответното лице  и правото на чужда помощ.
- Двупосочният билет за Кабинкова въжена линия може да се използва и в двете посоки в един и същи ден или в две различни посоки в отделни дни (без да се повтаря посоката) до края на обявения сезон.
- Сезонната лифт картa, лифт картата Банско-Туенти, Фамилната лифт карта Банско-Туенти, билетът за кабина (отиване и връщане), в това число билетът за кабина за лица с увреждане, билетът за придружаващо лице, картите и билетите за деца до 7 год. и за пенсионери от 76 год. и билетът за влек "Начална станция" не подлежат на друго намаление.
- Сезонната лифт карта важи в указаното работно време на Ски центъра за периода на зимния сезон.
- Целогодишната лифт карта важи в указаното работно време на Ски центъра, когато лифтовите съоръжения работят, за периода на зимния и летния сезон.
- Сезонната лифт карта и целогодишната лифт карта осигуряват ползването на коридор за бърз достъп за кабинковия лифт по време на зимния сезон.
- Депозит за чип карта- 5 лева
- Услугата за полудневна лифт карта, както и за лифт карта с продължителност от 1 до 6 дни (вкл.) се валидира на еднократни чип карти, за които не се заплаща депозит.
- В цената на лифт картите и билетите е включена планинска застраховка.
- Операторът на курорта си запазва правото да променя датата за началото и края на сезона  в зависимост от метеорологичните условия, снежната покривка и други форсмажорни обстоятелства.
- Операторът на курорта си запазва правото да променя цената на лифт картите  при настъпване на обективни причини, водещи до увеличаване разходите за предоставяната услуга (промени в цената на ел. енергия, горива и др.).

ЦЕНИ НА ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА (раб. време: всеки ден 12-21 часа)

Вид услуга Възрастни Деца 
Пързалка - 2 часа 17 лв. 10 лв.
Наем кънки - 2 часа 17 лв. 10 лв. 

- Цените са в BGN и са с вкл. ДДС
- Продължителност на сезон 21/22 от 10.12.2021 до 10.04.2022 год.
- Раб. време от 12 до 21 часа 
- Детски билети важат за деца до 12 год. (вкл.) само при представяне на документ удостоверяващ възрастта на детето.
- Операторът на курорта си запазва правото да променя датата за начало и край на сезона, в зависимост от метеорологичните условия. 

СКИ УЧИЛИЩЕ - групово обучение

  1 ден 2 дни 3 дни 4 дни 5 дни 6 дни 9 дни 13 дни
Ски/сноуборд училище 78 лв. 145 лв. 209 лв. 272 лв. 330 лв. 377 лв. 529 лв. 714 лв.
Ски/сноуборд училище
Половин ден
53 лв.   98 лв. 139 лв. 184 лв. 220 лв. 251 лв. 353 лв. 476 лв.
Ски училище по
дълго бягане
53 лв.   98 лв. 139 лв. 184 лв. 220 лв. 251 лв. 353 лв. 476 лв.

СКИ УЧИЛИЩЕ - деца

  1 ден 2 дни 3 дни 4 дни 5 дни 6 дни 9 дни 13 дни
Ски/сноуборд училище 66 лв. 121 лв. 174 лв. 228 лв. 275 лв. 314 лв. 442 лв. 595 лв.
Ски/сноуборд училище
Половин ден
40 лв. 73 лв. 104 лв. 137 лв. 164 лв. 190 лв. 299 лв. 358 лв.

- Цените са в BGN и са с вкл. ДДС
- Продължителност на сезон 2021-2022 - от 17.12.2021 г. до 10.04.2022 г.
- Намаление за деца ползват деца до 12 г. /вкл./ срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето.
Групата за обучение включва от 3 до 12 човека
- 10% намаление на лифт карта при ползване на пълно ски оборудване
- 15% намаление на лифт карта при ползване на пълно ски оборудване + ски учител
- Операторът на курорта си запазва правото да променя датата за началото и края на сезона в зависимост от метеорологичните условия и снежната покривка.

СКИ УЧИЛИЩЕ - индивидуално обучение

  1/2 ден 1 ден 2 дни 3 дни 4 дни 5 дни 6 дни 9 дни 13 дни
Възрастни                  
Един човек 156 лв. 221 лв. 409 лв. 588 лв. 767 лв. 926 лв. 1057 лв. 1488 лв. 2004 лв.
Втори човек   90 лв. 130 лв. 241 лв. 346 лв. 451 лв. 545 лв.   622 лв.   875 лв. 1178 лв.
Деца                  
Един човек 136 лв. 194 лв. 362 лв. 518 лв. 677 лв. 816 лв.   934 лв. 1313 лв. 1769 лв.
Втори човек   71 лв. 103 лв. 194 лв. 278 лв. 360 лв. 436 лв.   498 лв.   700 лв.   946 лв.

- Цените са в BGN и са с вкл. ДДС
- Продължителност на сезон 2021 - 2022 - от 17.12.2021 г.  до 10.04.2022 г.
- Намаление за деца ползват деца до 12 г. /вкл./ срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето.  
- 10% намаление на лифт карта при ползване на пълно ски оборудване  
- 15% намаление на лифт карта при ползване на пълно ски оборудване + ски учител 
- Операторът на курорта си запазва правото да променя датата за началото и края на сезона в зависимост от метеорологичните условия и снежната покривка

НАЕМ - СКИ/СНОУБОРД

Възрастни 1 ден 2 дни 3 дни 4 дни 5 дни 6 дни 9 дни 13 дни
Ски, щеки, обувки 30 56 82 112 138 150 210 300
Обувки 23 31 38 49 57 68 98 120
Ски 23 31 38 49 57 68 98 120
Щеки 8 15 18 23 28 30 45 60
Сноуборд и меки обувки 50 95 140 180 225 240 325 395

(всички цени са в левове!)

Деца 1 ден 2 дни 3 дни 4 дни 5 дни 6 дни 9 дни 13 дни
Ски, щеки, обувки 18 34 49 68 83 90 126 180
Обувки 14 19 23 28 35 41 59 72
Ски 14 19 23 28 35 41 59 72
Щеки 5 9 11 13 16 18 27 36
Сноуборд и меки обувки 33 61 84 122 140 150 210 300

(всички цени са в левове!)

TOP/VIP Ски гардероб

Възрастни 1 ден 2 дни 3 дни 4 дни 5 дни 6 дни 9 дни 13 дни
Ски, щеки, обувки TOP 38 70 103 140 173 188 263 375
Ски, щеки, обувки VIP 45 80 123 160 203 225 335 450
Ски, щеки, обувки ELIT 70 123 190 250 305 355 520 700


- Цените са в BGN и са с вкл. ДДС
- Продължителност на сезон 2021 - 2022 - от 17.12.2021 г.  до 10.04.2022 г.
- Детската ски екипировка е до № 35 обувки и дължина на ските до 130 см.
- 10% намаление на лифт карта при ползване на пълно ски оборудване 
- 15% намаление на лифт карта при ползване на пълно ски оборудване + ски учител 
- Операторът на курорта си запазва правото да променя датата за началото и края на сезона в зависимост от метеорологичните условия и снежната покривка.

 Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK