Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Платото
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Платото 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Платото 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.
Лифт Бъндерица 2: 09:00 - последно качване 16:15, лифт Плато: 09:00 - последно качване 16:00

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
50 cm

Времето

wednesday 29
AM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 8 max. 8
humidity 61%
wind 10 km/h
PM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 5 max. 6
humidity 69%
wind 10 km/h
NIGHT
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 7 max. 9
humidity 65%
wind 5 km/h
thursday 30
AM
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 9 max. 9
humidity 68%
wind 5 km/h
PM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 6 max. 7
humidity 81%
wind 5 km/h
NIGHT
daycloud
cloudy
snow - cm
min. 8 max. 10
humidity 70%
wind 10 km/h
friday 31
AM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 10 max. 10
humidity 64%
wind 10 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 8 max. 9
humidity 81%
wind 10 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 69%
wind 10 km/h
saturday 01
AM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 14 max. 14
humidity 60%
wind 10 km/h
PM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 12 max. 12
humidity 68%
wind 10 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 14 max. 16
humidity 52%
wind 5 km/h
sunday 02
AM
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 15 max. 15
humidity 61%
wind 5 km/h
PM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 13 max. 14
humidity 59%
wind 10 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 15 max. 17
humidity 50%
wind 5 km/h
monday 03
AM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 17 max. 17
humidity 47%
wind 10 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 14 max. 15
humidity 60%
wind 10 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 15 max. 17
humidity 50%
wind 5 km/h

ОО мобилно

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЮЛЕН АД В СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР. БАНСКО, ЧРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ „BANSKO SKI“

1. Въведение

Тези Общи правила и условия (ОУП) регламентират правилата за ползването на мобилно приложение „Банско ски“, коeто дава възможност за онлайн зареждане/презареждане на лифт карти, за получаване на полезна информация за Ски център Банско, в това число информация за метеорологичните условия/времето в ски центъра, за работещите писти и съоръжения, достъп до картина от камери, работещи в реално време и информация за използване на ски карта от клиенти на ски центъра.  

Юлен АД е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. Банско 2770, област Благоевград, ул. Пирин № 94 , ЕИК № 101156430, имейл:skipointbansko@gmail.com, телефон за връзка: +359882111325. 

Приложението „Банско ски“ (Приложението) е разработено и се поддържа по възлагане на Юлен АД (Дружеството или Доставчикът) от наети за целта специализирани фирми, доставчици на информационни и комуникационни услуги. 

Настоящите ОУП се прилагат автоматично за всички лица (Потребител/Потребители), които ползват предоставяни посредством Приложението онлайн услуги/платени и/или безплатни/ и достъпват до наличната в него информация. 

Тези ОУП са приложими в тяхната съвкупност и не могат да бъдат изменяни от потребителите. Достъпни са на Приложението и на уебсайта  www.banskoski.com и се поддържат в актуалност. 

Моля да се запознаете внимателно с тях, преди да започнете да ползвате мобилното приложение „Банско ски“. 

Когато инсталира на свое устройство мобилното приложение „Банско ски“, Потребителят се запознава и се съгласява с определените в тези Общи условия и правила изисквания. Всеки потребител, който има възражения или не приема тези Общи условия и правила или част от тях, ползвайки се от правото си на свободна преценка, може да реши да не ползва Приложението. 

2. Използвани термини и съкращения

По-долу са представени използваните конкретно в този документ определения и съкращения. 

 • „Общи условия и правила“ (или „Общи правила“) е настоящият документ, в който се описват условията, изискванията и правилата за ползване на предоставяните от Юлен АД, чрез мобилното приложение „Банско ски“, онлайн услуги и достъп до полезна информация, в това число и за дейностите, осъществявани в Ски зоната с център гр. Банско. За избягване на повторения, в документа се използват и съкращението „ОУП“.
 • „Доставчик“ – ползва се тук за Юлен АД, като организация, по чието възлагане е разработено и се поддържа мобилното приложение „Банско ски“ от наети за целта специализирани фирми, доставчици на информационни и комуникационни услуги. 
 • „Мобилно приложение“ е специализирана компютърна програма, предназначена за ползване на мобилни устройства, като смартфони и таблети. В този документ под мобилно приложение (или „Приложението“) се разбира „Банско ски“. 
 • „Потребител” се ползва тук за всяко физическо лице, което достъпва предоставяните чрез мобилното приложение „Банско ски“ услуги и полезна информация. 
 • „Потребителски акаунт“ включва: персонален идентификатор, който в случая е предоставената от Потребителя ел.поща; генерирана от Потребителя парола и права за достъп до предлаганите с Приложението услуги.
 • „Потребителски профил” е този раздел в мобилното приложение „Банско ски“, в който Потребителят въвежда свои лични данни при регистрацията си, за да ползва предоставяните услуги и полезна информация. 
 • „Профил на трето лице“ е този раздел в мобилното приложение „Банско ски“, в който Потребителят въвежда лични данни на членове на семейството си или на други лица, за да може да им зареди/презареди лифт карта чрез своя потребителски акаунт в Приложението. 
 • „Лични данни“- за целите на този документ това са две имена, дата на раждане, ел.поща, снимка и др. които са предоставени от Потребителя при регистрацията му в Приложението или при закупуване на лифт карта за негови близки или познати, които позволяват тези лица да бъдат еднозначно идентифицирани като физически лица, ползващи услугите на приложението. 
 • „Услуга/услуги” се ползва за осигуряване на достъп, чрез създаден потребителски акаунт в мобилното приложение „Банско ски“, до предоставяната от Юлен АД платена услуга онлайн зареждане/презареждане на лифт карти, както и за получаване на полезна информация за дейности, осъществявани в Ски зоната с център гр. Банско, за условията за каране на ски и др..
 • „Търговски съобщения“ – употребява се тук, съгласно текста на чл. 5 от ЗЕТ за рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 • „Трети лица“ -за такива тук се считат физически и юридически лица, които не са страна по договор с Доставчика за предоставяне на услуги посредством регистрирани като търговци и извършващи търговска дейност лица, които, чрез мобилното приложение, могат да предлагат на Потребителите - при изрично изразено тяхно съгласие за ползване на данните им за директен маркетинг - информация за предлаганите от тях стоки и услуги.
 • „Нотификации“ се използва тук като изпратени до потребителския профил в Приложението съобщения с рекламен или търговски характер, ако потребителят е потвърдил, че е съгласен данните му да бъдат използвани за директен маркетинг. 
 • „Геолокация“ е възможност за достъп до информация за местоположението на Потребителя в ски зоната чрез глобална услуга за сателитно позициониране или друг подходящ метод (WiFi, Bluetooth). Услугата може да се ползва, ако мобилното устройство на Потребителя разполага с необходимият за целта модул, той е активиран и геолокацията е разрешена за мобилното приложение.

3. Предоставяни услуги 

Чрез мобилното приложение „Банско ски“ „Юлен АД“ предоставя следните услуги:

Онлайн зареждане/презареждане на ски /лифт карти срещу заплащане на стойността им. За целта Потребителят трябва да разполага с лифт карта (пластика) от подходящ тип, за да може да въведе номера й, който се намира на гърба на пластиката, и да я зареди/презареди с избрания от него вид ски карта. За улеснение на Потребителя още при самата регистрация на потребителския акаунт той въвежда номера на ски/лифт картата/пластиката/, който се запазва в профила му, така че при повторно зареждане или презареждане на същата пластика не е необходимо да се въвежда отново номера й. 

Всеки потребител може да зареди за своя сметка и лифт карти за членове на семейството си или на други лица, като създаде за тях отделен профил в акаунта си и въведе в него техните две имена, дата на раждане и снимка/по желание на клиента/, както и номерата на ски картите им/номера на пластиките. Отговорността за предоставянето на личните данни на добавените при заявката за зареждане на лифт карти лица е изцяло на Потребителя.

Чрез Приложението Потребителят може да достъпи информация относно използването на ски картата му, статистически данни относно ползването на ски картата през отделните дни на нейната валидност, като брой ползвани лифтове, вертикално разстояние/денивелация, километри спускане, километри ползвани лифтове  и др.. 

Чрез Приложението Потребителят има възможност да достъпи информационна карта на ски зоната, на която са указани съоръженията и ски пистите, наименованието им и степента им на трудност, както и тяхната достъпност. Потребителят може да получи и полезна информация относно работещите писти и лифтови съоръжения в Ски центъра, както и снежната покривка на определени места. 

Потребителят може да достъпи полезна информация и относно актуалните метеорологични условия в Ски центъра,  да следи прогнозите за атмосферните условия и да получава предупреждения и съобщения за лавинна опасност. Приложението осигурява също достъп до картина от панорамните камери в Ски центъра, работещи в реално време. Потребителят може да получи и информация за дейности, инициативи, събития и други предлагани услуги в Ски зона Банско. Приложението предоставя информация и дава възможност за улеснено свързване по телефона с редица заведения в ски зоната, и с хотелите Кемпински хотел Гранд Арена Банско, х-л Стражите, х-л Пирин, х-л Банско и х-л Мура. 

Чрез Приложението може да се осъществи връзка с Планинската спасителна служба и да се подаде сигнал за бедствие/злополука (SOS). 

Всеки клиент на Ски зона Банско, в това число и туристи, практикуващи зимни спортове на територията й носят отговорност за спазването на установените в ски зоната правила, на свой риск упражняват снежните спортове и ползват въжени линии за превоз на хора. Общите правила за ползване на ски пистите и въжените линии и общите условия за издаване, продажба, валидност и ползване на билети и лифт карти в Ски-зоната с център гр. Банско“, са публикуване на сайта banskoski.com и може да се запознаете с тях тук.

4. Потребители

За целите на тези ОУП и свързаната с тях Политика за поверителност, „Потребител“ е всяко дееспособно физическо лице, навършило най-малко 16 години, което ползва инсталирано приложение „Банско ски“ на мобилно устройство и създава свой потребителски акаунт (User account). 

Потребителите ползват свободен и неограничен достъп до предоставените от тях лични данни и могат да ги променят по всяко време. Потребителите могат по своя преценка и по всяко време да заличат своя потребителски профил.

5. Регистрация

Юлен АД, в качеството си на Доставчик на услугата, не предоставя регистрация на потребител по подразбиране. Потребителят има право само на една активна персонална регистрация/акаунт в Приложението. Регистрацията е безплатна. Потребителят се регистрира чрез електронна форма за регистрация на инсталирано на терминално мобилно устройство приложение „Банско ски“. При регистрацията Потребителят предоставя:

 • две имена;
 • дата на раждане;
 • ел. поща;
 • номер на лифт карта /пластика/ (по преценка на потребителя)
 • снимка (по преценка на потребителя)

След попълване на данните, Потребителят получава електронно съобщение с инструкции за активиране на регистрацията на предоставената от него за целта ел. поща. Следвайки инструкциите Потребителят следва да потвърди своята регистрация в Приложението. 

Потвърждаването на регистрацията в приложението „Банско ски“ представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което Потребителят декларира, че желае да ползва предоставяните по електронен път услуги, запознат е с Политиката за поверителност и с настоящите ОУП, приема ги и се задължава да ги спазва. Регистрацията се приема като форма на договор между Доставчика и Потребителя и поражда действие от момента на активиране на потребителския акаунт в Приложението. 

Потребителят по всяко време може да въведе корекция на данните в потребителския си профил в Приложението, като носи отговорност за пълнотата и достоверността на предоставената информация. При настъпила след регистрацията промяна в данните, Потребителят се задължава да ги актуализира своевременно. 

Потребителят създава своя лична парола за достъп, като носи отговорност за опазването й от трети лица. Потребителят по всяко време може да смени паролата си за достъп до профила в Приложението. Доставчикът предоставя възможност на Потребителя, забравил своята паролата, да възстанови достъпа до своя профил чрез следване на инструкции, изпратени на въведената от него при регистрацията ел.поща.  

Потребителят може да има само една активна регистрация от едно мобилно устройство. 

6. Ползване на Приложението

Юлен АД предоставя на Потребителя достъп до посочените по-горе онлайн услуги, в това число: платената услуга - зареждане/презареждане на лифт карта и свободен достъп до информацията от Приложението, при стриктно спазване на настоящите ОУП и относимата нормативна уредба. 

Юлен АД не контролира генерираната от Потребителя информация и не отговаря за съдържанието и качеството на последната или за произтекли от нея вреди. Доставчикът няма възможност и не е длъжен да проверява за съвпадението на заявените при регистрацията имена с посочените ел. пощи. Юлен АД не носи отговорност за това дали предоставената от Потребителя информация засяга права на трети лица, или права на интелектуална собственост.

Заредената за конкретен Потребител ски/лифт карта следва да бъде използвана само от него, не трябва да се преотстъпва и не може да се ползва от друго лице. 

Стойността на лифт картата не се възстановява и не се преиздава с друг период на валидност, когато тя вече е използвана и възникне някое от посочените основания:Прекъсване на електрозахранването; Неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други; Частично затваряне по съображения за сигурност на писти и въжени линии в ски зоната, или за провеждане на спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия и/или други хипотези предвидени в действащото законодателство; Нарушаване на целостта/повреда на лифт картата, в резултат от неправилно съхранение и експлоатация или при опит за интервенция върху нея; Загубване на лифт картата; Деактивиране на лифт картата поради неспазване на разпоредба от настоящите общи условия и правила; Болест, настъпила травма или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването й; Прекратяване ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това;При други разпоредби, в това число и при форсмажорни обстоятелства. 

При зареждане/презареждане на лифт картата през Приложението, уверете се, че сте попълнили правилно картовия номер/номера. Може да проверите или промените своя номер от своя профил. Ако зареждате пластика, на която вече има заредена лифт карта и продължите с плащането, ще изгубите валидността на текущата карта. 

Важно е да проверите дали правилно сте задали педиода на валидност на лифт картата. При допусната грешка от ваша страна, стойността на лифт картата не се възстановява и не се преиздава с друг период на валидност.

Потребителят може да получава търговски съобщения, новини, оферти и контакти, ако е приел данните му да бъдат използвани за директен маркетинг. На посочения от него имейл адрес може  да бъде изпратена и непоискана информация с маркетингови цели, като Потребителят се уведомява ясно и недвусмислено за характера на съобщението. 

ЮЛЕН АД си запазва правото по всяко време да променя формата и съдържанието на приложението „Банско ски“, в това число дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително известие.

Доставчикът си запазва правото по всяко време да спре функционирането на Приложението с цел проверка и подобряване на функционалността или съдържанието му, както и по друга, свързана с поддръжката му, причина.

Потребителят се задължава да използва регистрацията си в Приложението, като спазва правилата на морала, добрите нрави и интернет етиката. Приложението не трябва да се ползва за предприемане на злоумишлени действия, нанасящи вреди на други лица, както и на такива, противоречащи на българско законодателство или на друго приложимо право.

Потребителят няма право да променя, ограничава или да се разпорежда по какъвто и да било начин със структурата, съдържанието или поддръжката на Приложението.

ЮЛЕН АД не носи отговорност за невъзможността на Потребителя да ползва предлагана посредством „Банско ски“ услуга поради технически причини (като хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.). 

Доставчикът не носи отговорност за настъпили за Потребителите вреди поради прекъсване/влошаване на качеството на предоставяната посредством Приложението услуга и достъп до полезна информация в резултат на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон, както и при случайни събития извън контрола на Дружеството. Това важи и за възникнали проблеми в ползваното от Потребителя оборудване или при неправомерна намеса на трети лица във функционирането на информационната и комуникационна инфраструктура, поддържаща Приложението.

Доставчикът си запазва правото да откаже на Потребител достъп до услуга, когато не е извършил дължимо плащане към Юлен АД или е нарушил Общите условия. 

Юлен АД си запазва правото да ограничи незабавно и без предизвестие достъпа до Приложението и да анулира регистрацията на Потребителя при:

-възникване на съмнения за представени от него неверни данни;

-ползване на мобилното приложение от страна на Потребителя в нарушение на настоящите ОУП;

-проява на недобросъвестност или неправомерни действия на Потребителя, криещи опасност от неблагоприятни последствия за Доставчика или за други лица или организации;

-постъпило по законоустановения ред искане от правоимащи органи;

-възникнали задължения, произтичащи от нормативен акт. 

Юлен АД не носи отговорност за вреди и/или пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до Приложението и изтриването на Потребителския му профил. 

Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи, ако бъде установено, че с поведението си Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство или на друго приложимо право, както и ако ограничава правата и нарушава законните интереси на трети лица.

Доставчикът може, по своя преценка и без предварително предупреждение, да ограничи достъпа до или да заличи от Приложението качени от Потребителя данни и съдържание, ако те са публикувани в разрез с настоящите ОУП, с общоприетите морални норми и биха могли да навредят на трети лица. 

Доставчикът може, но не и като задължение, по искане на Потребителя да премахне от Приложението съдържание, което Потребителят преди това сам е качил или е публикувано от трети лица, получили достъп до потребителския му профил. 

Предоставяната чрез Приложението полезна информация може в отделни случаи да съдържа линкове към сайтове на трети страни, върху чието съдържание, практики и правила за поверителност Юлен АД не упражнява контрол под никаква форма. По тази причина Юлен АД не може да носи пряка или косвена отговорност за евентуални щети или загуби, причинени по какъвто и да е начин поради достъпването на сайтове на трети страни, към които може да бъдете препратени. Потребителите поемат отговорност за действията си, посещавайки такива сайтове, и следва да се придържат към установените там правила и норми.

Правата на интелектуална собственост, включително авторски права върху лога, презентации, снимки и други подобни материали, публикувани в мобилното приложение, са собственост на Доставчика или на трети страни, с които Юлен АД има договорни отношения.

Приложението е предназначено само за лично, нетърговско ползване от Потребителя. Не се допуска друго използване, като копиране или съхраняване на неговото съдържание, цялостно или частично, без изрично разрешение от Доставчика. В случай, че Потребителят използва съдържание от Приложението, нарушавайки изискванията на Закона за авторското право и сродните му права, същият носи отговорност за всички причинени на ЮЛЕН АД вреди.

7. Защита на личните данни 

Юлен АД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Дружеството обработва и съхранява данните на Потребителите в условията на конфиденциалност, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27.04.2016 година (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Тези данни не се предоставят на трети страни, освен при наличие на законно основание. 

Дружеството не носи отговорност за използване на предоставени от даден Потребител лични данни, когато това използване е в съответствие с действащото в Р България законодателство и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, независимо дали това използване е разрешено от страната, на която Потребителят е гражданин или в която е отседнал или временно пребивава. В случай на правна колизия, приложимо е законодателството на Р България.

Прекратяването на достъпа на Потребителя до Приложението, независимо дали това става по инициатива на Потребителя или Доставчика, се счита за автоматично прекратяване на договора между страните. Доставчикът има право да заличи от сървърите под свой контрол Потребителския акаунт на Потребителя, както и да обработва и съхранява по начин, който не противоречи на закона, предоставените от Потребителя лични данни и друга информация за всички извършени действия в системата, свързани с използването на Приложението от този Потребител, за срок от пет години след прекратяването на регистрацията му. 

По-подробна информация за защитата на предоставяните от Потребителите на Приложението лични данни може да намерите в нашата Политика за поверителност тук

8. Заявяване и заплащане на предоставени услуги

Предоставяните от Дружеството чрез Приложението услуги се предлагат по цени, обявени в левове с начислен ДДС. Цените не подлежат на промяна от момента на заявяване на услугата до заплащането й. Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни услуги, които Потребителят е заявил, включително, но не само, таксата за паричен превод, данък, административни такси и др.  

Потребителят поема разноските при Оператора на електронни разплащания за конвертиране на използваната при трансакцията валута, както и всички необходими такси и разноски за извършване на превод към доставчика на заявената услуга.

При поискване от Потребителя, за заплатената посредством Приложението услуга се издава фактура, след като Потребителят представи изискуемите по закон за съставянето й данни с мейл на skipointbansko@gmail.com

При отказ от ползване на заплатена чрез Приложението услуга, Потребителят трябва да изпрати съобщение на имейл адрес skipointbansko@gmail.com. В случай, че услугата не е използвана, заплатената от Потребителя сума ще бъде преведена на картовата сметка, от която е извършено плащането. Срокът за възстановяване на сумата е 15 календарни дни, считано от датата, на която ЮЛЕН АД е получил на посочения имейл адрес съобщението от Потребителя за отказ от услугата. 

В случай, че ползването на заредена чрез Приложението ски /лифт карта е започнало, Потребителят не може да се откаже от сключения договор за ползване на услугата и заплатената за нея сума не се възстановява. 

Право на облага от обявена от Дружеството акция (подарък, намаление или други привилегии) при закупени чрез Приложението услуги възниква, когато заявката на Потребителя отговаря на всички условия на обявената акция. Ако Потребителят се откаже от договора за ползване на заплатена услуга за зареждане на ски/лифт карта, това право се анулира. 

При заплатена, но неполучена услуга, Потребителят уведомява доставчика на услугата на имейл адрес skipointbansko@gmail.com.

9. Защита на данните при заплащане на заявени услуги чрез Приложението

Потребителят заплаща онлайн заявените от него услуги с кредитна или дебитна карта чрез виртуален терминал (payment gateway) на ПИБ АД София. При извършване на плащания се прилагат високотехнологични мерки за защита на личните данни на Потребителя. Данните на потребителите са защитени с подходящи криптографски  средства. Потребителите, които имат активиран 3D secure механизъм на картата си, ще бъдат пренасочвани към страницата на банката, издател на картата, за потвърждение на трансакция.

В Приложението не се съхранява информация за номерата на кредитните или дебитни карти. Запазват се само данни за направената трансакция, съобразно изискванията на българското законодателство Необходимата за извършване на трансакцията информация се съхранява в защитен потребителски дял на мобилното устройство, с което Потребителят се е регистрирал.

Въведената от Потребителя персонална парола не се съхранява на сървърите на доставчика на услугата. Предназначена е само за активиране на генерирания крипто-ключ за реализиране на трансакцията. Самият крипто-ключ остава единствено на мобилното устройство на Потребителя и не е достъпен за доставчика на услугата.

При заплащане на заявените услуги с кредитни/дебитни карти, които не са издадени чрез ПИБ АД София, се прилагат правилата за защита на трансакцията, въведени от издалата картата организация. 

10. Общи разпоредби 

ЮЛЕН АД прави възможното да осигури нормално функциониране на предоставяната чрез Приложението услуга и достъп до полезна информация. Предвид това, че ползването на Приложението е безплатно, Доставчикът не може да поеме задължението да осигури и гарантира напълно безпроблемна и непрекъсната работа на всички функционалности на Приложението така, че да удовлетворят всички очаквания и изисквания на Потребителите. 

Настоящите Общи условия и правила за ползване на онлайн услугите, предоставяни от Юлен АД в Ски зона с център гр. Банско са утвърдени от ръководството на Юлен АД. При възникнала необходимост и по своя преценка, Юлен АД може да внесе промени в тези правила и условия. Актуалната версия ще бъде достъпна своевременно в Приложението. За валидна се счита последната публикувана версия на тези ОУП в Приложението. 

При въпроси, свързани с настоящите Общи условия за ползване, можете да се обръщате към Доставчика на тел. +359 749 88911 или чрез имейл адрес skipointbansko@gmail.com

Ако даден Потребител изпрати съобщение, че не приема внесени при актуализацията промени в тези ОУП, това ще означава автоматично прекратяване на договора между Потребителя и Доставчика за ползване на Приложението. 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK